Ana Sayfa En İyi Puanlar Forum
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Çözümlü Örnekler Biyoloji
     + Biyolojiye Giriş
     + Boşaltım Sistemleri
     + Canlıların Sınıflandırılması
     + Canlıların Temel Bileşenleri
     + Canlılığın Temel Birimi - Hücre
     + Çok Hücreliliğe Geçiş ve Dokular
     + Destek ve Hareket Sistemleri
     + Duyu Organları
     + Ekoloji
     + Endokrin Sistem
     + Fotosentez
     + Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler ve Evrim
     + Hücre Bölünmeleri
     + Hücresel Solunum
     + Kalıtım
     + Sindirim Sistemleri
     + Sinir Sistemi
     + Solunum Sistemleri
     + Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
     + Üreme Sistemi ve Gelişme
     + Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi

Çözümlü Örnekler Coğrafya
     + Akdeniz Bölgesi
     + Atmosfer Basıncı ve Rüzgarlar
     + Büyük İklim Tipleri (Makroklima) ve Doğal Bitki Örtüsü
     + Coğrafi Konum
     + Coğrafyanın Tanımı ve Konusu
     + Dış Kuvvetler
     + Doğu Anadolu Bölgesi
     + Ege Bölgesi
     + Evren ve Güneş Sistemi
     + Grafik Yorumu
     + Güneydoğu Anadolu Bölgesi
     + Harita Bilgisi
     + İç Anadolu
     + İklim Bilgisi (Klimatoloji)
     + Karadeniz Bölgesi
     + Marmara Bölgesi
     + Nem ve Yağış
     + Nüfus Coğrafyası (Demografi)
     + Sıcaklık
     + Suküre (Hidrografya)
     + Türkiye'de Endüstri
     + Türkiye'de Enerji Kaynakları ve Madenler
     + Türkiye'de Hayvancılık
     + Türkiye'de Ormancılık
     + Türkiye'de Tarım
     + Türkiye'de Ticaret
     + Türkiye'de Turizm
     + Türkiye'de Ulaşım
     + Türkiye'de Yerşekillerinin Genel Özellikleri
     + Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
     + Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
     + Türkiye'nin İklimi
     + Ülkeler Coğrafyası
     + Yerkürenin Oluşumu ve İç Olaylar
     + Yerleşme Coğrafyası

Çözümlü Örnekler Felsefe
     + Ahlak Felsefesi ( ETHİK )
     + Akıl Yürütme Yolları
     + Bilgi Çeşitleri
     + Bilgi Felsefesi ( Epistemoloji )
     + Bilgi Felsefesinin Temel Problemi
     + Bilginin Değeri
     + Bilginin Kaynağı
     + Bilim
     + Bilim Felsefesi
     + Bilim Felsefesinde Klasik Görüş
     + Bilime Yaklaşımlar
     + Bilimin Değeri
     + Bilimlerin Sınıflandırılması
     + Din Felsefesi
     + Doğru Bilginin Ölçütü
     + Duyum ve Algı
     + Estetik ve Sanat
     + Felsefe
     + Felsefe Neden gereklidir?
     + Felsefenin İlişkili Olduğu Alanlar
     + Felsefenin Konuları
     + Felsefeye Giriş
     + Güzellik Felsefesi (ESTETİK )
     + Kavramlar
     + Mantık Nedir?
     + Ontolojinin Temel Problemi
     + Öğrenme - I
     + Önermeler
     + Psikolojinin Alanı
     + Ruh Sağlığı
     + Sembolil Mantık -I (Önermeler Mantığı)
     + Siyaset Felsefesi
     + Siyaset Felsefesinin Temel Problemi
     + Sosyal Değişme
     + Sosyal Kurumlar -I
     + Sosyal Yapı -I
     + Sosyal Yapı -II
     + Varlık felsefesi ( Ontoloji )
     + Varlık Nedir?

Çözümlü Örnekler Fizik
     + Atış Hareketleri
     + Basınç
     + Basit Makineler
     + Dairesel Hareketleri
     + Dalga
     + Dinamik
     + Doğrusal Hareket
     + Elektrik
     + Enerji
     + Enerji Düzeyleri
     + Fotoelektrik
     + Harmonik Hareket
     + Isı
     + Keşişen Kuvvetler
     + Momentum
     + Optik
     + Özkütle
     + Paralel Kuvvetler
     + Rölativistik Teori
     + Sıvının Kaldırma Kuvveti
     + Vektör

Çözümlü Örnekler Geometri
     + Analitik Düzlem
     + Çember ve Çemberde Uzunluk
     + Çemberde Açı
     + Çemberde Yay Uzunluğu - Dairede Alan
     + Çokgenler
     + Dik Üçgen
     + Dikdörtgen
     + Doğrunun Analitik İncelenmesi
     + Dörtgenler
     + Eşkenar Dörtgen
     + Eşkenar Üçgen
     + Geometrik Kavramlar
     + Geometrik Yer ve Üçgen Çizimleri
     + İkizkenar Üçgen
     + Kare
     + Koni
     + Küre
     + Paralelkenar
     + Piramit
     + Prizma
     + Silindir
     + Simetri
     + Thales Teoremleri
     + Uzay Geometri
     + Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
     + Üçgende Alan
     + Üçgende Tanımlar ve Açılar
     + Üçgenin Açıortayları
     + Üçgenin Çemberleri
     + Üçgenin Orta Tabanı-Kenarortayları
     + Üçgenin Yükseklikleri- Kenar Orta Dikmeleri
     + Üçgenlerde Benzerlik
     + Yamuk

Çözümlü Örnekler Kimya
     + Aktiflik ve Redoks
     + Aldehitler
     + Alkoller
     + Aromatik Hidrokarbonlar
     + Asit ve Bazlar
     + Atom Bilgisi
     + Bileşik Oluşumu ve Bağlar
     + Çekirdek Tepkimeleri
     + Çözeltiler
     + Çözünürlük Dengesi
     + Elektro Kimyasal Piller
     + Elektroliz
     + Esterler
     + Eterler
     + Formül Bulma
     + Gazlar
     + Hal Değişimi ve Isı Bilgisi
     + Hidrokarbonlar
     + Karboksilli Asitler (Organik Asitler)
     + Ketonlar
     + Kimyanın Temel Yasaları
     + Kimyasal Hesaplamalar
     + Kimyasal Tepkimeler
     + Kimyasal Tepkimelerde Denge
     + Kimyasal Tepkimelerde Enerji
     + Kimyasal Tepkimelerde Hız
     + Madde Bilgisi
     + Mol Kavramı
     + Periyodik Cetvel

Çözümlü Örnekler Matematik
     + 1. Dereceden Denklemler
     + Bağıntı
     + Basit Eşitsizlik
     + Diziler ve Seriler
     + Fonksiyonlar
     + Grafik Bilgisi
     + Hareket Problemleri
     + İkinci Dereceden Denklemler
     + İkinci Dereceden Eşitsizlikler
     + İntegral
     + İşçi-Havuz Problemleri
     + İşlem
     + Karışım Problemleri
     + Karmaşık Sayılar
     + Kartezyen Çarpım
     + Kombinasyon
     + Köklü Sayılar
     + Kümeler
     + Limit ve Süreklilik
     + Lineer Cebir
     + Logaritma
     + Modüler Aritmetik
     + Mutlak Değer
     + Olasılık
     + Oran-Orantı
     + Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
     + Özel Tanımlı Fonksiyonlar
     + Parabol
     + Permütasyon
     + Polinomlar
     + Rasyonel Sayılar
     + Sayı Problemleri
     + Sayılar
     + Saymanın Temel Prensibi
     + Toplam ve Çarpım Sembolleri
     + Trigonometri
     + Türev
     + Üslü Sayılar
     + Yaş Problemleri
     + Yüzde Problemleri

Çözümlü Örnekler Tarih
     + Anadolu Türk Tarihi
     + Atatürk Dönemi Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı
     + Atatürk İlkeleri
     + Atatürk İnkılapları
     + Cumhuriyet Dönemi
     + I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
     + İlk Müslüman Türk Devletleri
     + İlkçağ Uygarlıkları
     + İslam Tarihi
     + İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
     + Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ( Siyasi Örgütlenme)
     + Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
     + Lozan Konferansı ve Antlaşması
     + Milli Güvenlik Bilgisi
     + Mondros Ateşkesi ve Sonrası
     + Ortaçağ'da Avrupa
     + Osmanlı Devleti Dağılma ve Parçalanma Dönemi (XIX. Yüzyıl)
     + Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi ( XVII. Yüzyıl )
     + Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ( XVIII. Yüzyıl )
     + Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
     + Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı
     + Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
     + Osmanlı Devleti'nde XIX. Yüzyıl Yenilikleri
     + Tarihe Giriş
     + TBMM'nin Açılması - Ayaklanmalar - Sevr Antlaşması
     + XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
     + Yakınçağ'da Avrupa ve ABD
     + Yeniçağ Avrupa Tarihi

Çözümlü Örnekler Türkçe
     + Ad (İsim)
     + Adıl (Zamir)
     + Anlatım Bozuklukları
     + Ayrı ve Bitişik Yazım Kuralları
     + Bağlaç
     + Batı Edebiyatı
     + Belirteç (Zarf)
     + Büyük Harflerin Kullanımı İle İlgili Yazım Kuralları
     + Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
     + Cümle Öğeleri
     + Cümle Türleri
     + Cümlede Anlam
     + Cümlede Anlam İlişkileri
     + Cümlede Anlatım Özellikleri
     + Cümlede Kalıplaşmış Anlamlar
     + Divan Edebiyatı
     + Edebi Akımlar
     + Edebi Sanatlar
     + Edebi Türler
     + Ekeylem (Ekfiil)
     + Eylem (fiil)
     + Eylem Çatısı
     + Eylemsi (Fiilimsi)
     + Halk Edebiyatı
     + İlgeç (Edat)
     + İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)
     + İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
     + Nazım Biçimleri
     + Noktalama İşaretleri
     + Noktalamayla İlgili Yazım Kuralları
     + Paragrafta Anlam
     + Paragrafta Anlatım Yöntemleri
     + Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
     + Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
     + Ses Bilgisi
     + Sıfat (Önad)
     + Söz Öbekleri
     + Sözcük Türleri
     + Sözcükte Anlam İlişkileri
     + Sözcükte Anlam Olayları
     + Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam
     + Sözcükte Yapı
     + Tanzimat Edebiyatı
     + Temel Edebiyat Bilgileri
     + Ünlem
     + Yapısına Göre Eylemler
     + Yapısına Göre Sözcükler